6/25/10

පූස්තඩියා සමඟ JSP -4:parameter passing

අද අපි කතා කරන්න යන්නේ parameter passing ගැන parameter passing මගින් තමා JSP පිටු කිහිපයක් අතර දත්ත හුවමාරුව කරන්නේ

මුලින්ම අපි server එක ඇතුලේ අලුත් jsp පිටුවක් හදා ගම්මු .මම ඒක showdata.jsp කියලා නම් කරා ගන්නවා.ඒ වගේම ඒක ඇතුලට කලින් පාඩමේ කියලා දුන්න HTTP request කෝඩ් එක පේස්ට් කරගන්නවා.

ඊට පස්සේ කරපු වැඩේ හරිද කියලා බලන්න ඕනෑ නම් server එක restart කරලා http://127.0.0.1:8080/JSPClass/showdata.jsp වලට browser එකෙන් ගිහිල්ලා කලින් පාඩමේ අන්තිමට ආපු ප්‍රතිපලය එනවද කියලා බලනවාඊට පස්සේ පහල තියෙන කෝඩ් එක index.jsp එක ඇතුලට ඇතුල් කරගන්න
<html>
<head>
<title>Enter your name</title>
</head>
<body>
<p>&nbsp;</p>
<form method="GET" action="showdata.jsp">

<p><font color="#800000" size="5">Enter your name:</font><input type
="text" name="username" size="20"></p>

<p><input type="submit" value="Submit" name="B1"></p>
</form>
</body>
</html> 

server එක restart කරලා http://127.0.0.1:8080/JSPClass වලට browser එකෙන් ගිහිල්ලා බලන්න මේ වගේ result එකක්

දැන් ඉතින් ඕකේ Enter your name කියන තැන මොනවා හරි කොටලා submit කරන්න එතකොට මෙන්න මේ වගේ පිටුවක් එයි

ඔන්න දැන් Query String කියන එක null නෑ username=Confiuzd+Programmer&B1=Submit කියලා මගේ එකේ තියෙනවා මම Confiuzd Programmer කියන එක type කලේ අර text box එක ඇතුලේ ඒකේ name attribute එක තමා "username"

ඒවගේම submit button එකේ name attribute එක "B1" ඒකේ value එක "Submit"

ඒ වගේම URL එක දිහා බැලුවම අපිට තේරුම් ගන්න පුලුවන්
http://127.0.0.1:8080/JSPClass/showdata.jsp?username=Confiuzd+Programmer&B1=Submit

parameter pass වෙන රටාව "?" පසුව  name=value ඒ වගේම name දෙකක් "& " එකකින් වෙන් වෙනවා

ඉතින් මේ විදියටම ඔය URL එක අගට අපි කැමති parameter එකක් add කරන්නත් පුලුවන්


මේ තියෙන්නේ මම add කරපු එක
Query String එක වෙනස් වෙන හැටි බලන්න
අද අපි parameter passing ගැන ඉගෙන ගත්තා ලබන පාඩමින් ඒ ගැන වැඩිපුර ඉගෙන ගම්මු ..ඒ වගේම  pass කරපු ඒවා අල්ලා ගන්නේ කොහොමද කියලත් බලමූ

2 comments:

Kaniskha Dilshan said...

නියමයි!

Confiuzd ප්‍රෝග්‍රැමර් said...

@Kaniskha තැන්කූ වේවා !!! :D

Post a Comment