5/20/10

පූස්තඩියා සමඟ JSP -2:WEB-INF හා තවත් දේ

අපි අද කතා කරනවා කීවෙ JSP webapp එකක ඩිරෙක්ටරි ආකෘතිය හා web.xml file එක ගැනයි
ඊට කලින් අපි සරල වෙබ් පිටුවක් අපේ සර්වර් එකට දාලා බලමු සර්වර් එක හරියටම වැඩ කරනවාද කියලා :D
ඉස්සරලා ම මේ වෙබ් පිටුව හදාගෙන ඉම්මු

<html>
 <head>
 <title>My Test Page</title>
 </head>
 <body>
 
 <h1>Hellow World</h1>
 
 </body>
</html>
මේ හදා ගත්ත පිටුව අපි කලින් පාඩමේ හදා ගත්ත JSPClass කියන folder එක ඇතුලෙ index.html කියන නමින් save කරගන්නඊට පස්සේ සර්වර් එක restart කරලා http://127.0.0.1:8080/JSPClass/index.html  වෙබ් ගවේශකයෙන් ගිහින් බලන්න හරියට කලා නම් මේ වගේ පිටුවක් ලැබේවි

මෙන්න මේ වගේ පිටුවක් එනවා නම්


 • URL එක හරියට ගහලද බලන්න http://127.0.0.1:8080/ ඔයා හදපු folder එක/ඔයා සේව් කරපු file name එක .html
 • sever එක restart කරලා බලන්න
web.xml
web.xml එහෙමත් නැත්නම් deployment descriptor එක මේ file එක තමා web application එකක හදවත
මේ file එක තුල තමා අපේ web application  එකේ සැකසුම් ඒ වගේම sever side component වල සැකසුම් ඇතුල් කරලා තියෙන්නේ
අපිත්  අපේ web app එකට web.xml file එකක් දා ගමු

JSPClass ෆොල්ඩරය ඇතුලේ WEB-INF කියලා ෆොල්ඩරක් හදා ගන්න ඒක ඇතුලේ තමා web.xml file එක හදා ගන්න ඕනේ

  දැන් ඔය web.xml එක ඇතුලෙ ලියන්න ඕන දේවල් තමා මේ


<?xml version="1.0" encoding="ISO-8859-1"?>
<web-app xmlns="http://java.sun.com/xml/ns/javaee"
  xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
  xsi:schemaLocation="http://java.sun.com/xml/ns/javaee http://java.sun.com/xml/ns/javaee/web-app_2_5.xsd"
  version="2.5">

 <display-name>Welcome to JSP Class</display-name>
 <description>
   Welcome to our JSP Class
 </description>
 
 <welcome-file-list>
  <welcome-file>index.html</welcome-file>
 </welcome-file-list>
 
</web-app>
ඔන්න දැන් අපි අපේ web application එකේ අත්තිවාරම දාලා ඉවරයි
මේකෙදි අපි use කරන <welcome-file-list> කියන nod එකේ තියෙන elements <welcome-file> තුල ලියන file තමා අපේ web application එකේ home page 1ක විදියට එන්නේ

ඉතින් මේ විදියට web.xml හදලා server එක restart කරලා

http://127.0.0.1:8080/JSPClass/ browse කරලා බලන්න

3 comments:

Anonymous said...

අපිත් තාම source වලට අත දරැවෝ අපි අද තමයි පලමු වතාවට ඔයාගේ බොලොග් එකට අවෙ හැමදාම දාන්න අපි හැමදාම එනවා
අපි www.sriwow.info

Anonymous said...

ofcourse it's a great job..
we are hoping more lessons further...

Anushka

Sajith Tharaka said...

එළ කිරි... මේ වැඩෙත් ඉවරයි...

Post a Comment