4/25/10

ඔන්න දඩි බිඩියෙ තවත් පෝස්ට් එකක්

සුබ උදෑසනක් වේවා!
කට්ටිය දුවලා වගේ හි හි :D
බිඟුවා යි ජේ ඬී යි කරට කර දුවනවා..
අනික හොද හොද සෙල්ලම් තිබිලා තියෙන්නේ එලිවෙන ජාමේ...
අපරාදේ මටත් 10 විතර පටන් ගන්න තිබ්බේ :D
තව පැය 3ක් දුවන්න තියෙනවා නේ

2 comments:

änthräX said...

මම උන්නා කොල්ලා හැලිලා වත් ද කියලා. දුවපං පුතා

Naya said...

ගූඩ් මොර්නින් වේවා..

Post a Comment