4/14/10

ලැබුවා වූ සිංහල හින්දු අලුත් අවුරුද්ද සාමය සතුට පිරි සුබම සුබ අලුත් අවුරුද්දක් වේවා !!!!

ලැබුවා වූ සිංහල හින්දු අලුත් අවුරුද්ද සාමය සතුට පිරි සුබම සුබ අලුත් අවුරුද්දක් වේවා !!!!

4 comments:

Anonymous said...

සියලු පැතුම් ඉටු වේවා මේ නව වසරේ.....

හා පැටික්කි (MS) said...

ජය සතුට සපිරුණ සුභ අළුත් අවුරුද්දක් වේවා...!!!!

Confiuzd ප්‍රෝග්‍රැමර් said...

@හා පැටික්කි (MS) & හසිත :ඔබලාටත් එසේම වේවා !!

ජීවිතේමල් said...

මේ අවුරුදු අල්ල පනල්ලෙත් programming,,, අම්මපා..... මෙහෙවු ලෝකයක් ,,,, :-)

Post a Comment