4/24/10

බුදු අම්මෝ මගෙ ඇගිලි රිදෙනවා !!! aooch

දැන් නම් ඇගිලි රිදෙනවා හරියට .....එක්කෙනෙක් කිව්වා ගිටාර් එක play කිරීම මේකට හොදයිලු
විනාඩි 15 කින් ආයෙ හමු වෙමු .....ආ වතුර ගහන අයට තෑන්කූ :D

3 comments:

මිස්සක said...

මේ රෑ ගැරඬි පවු නේද මචං ;)

Confiuzd ප්‍රෝග්‍රැමර් said...

හෆොයි ඒක අමතක වුනා නේ :D

Raven said...

අදිමු අදිමු. කමෝන්.

Post a Comment