4/24/10

කූබියා හා මෙවන් (ANT vs Maven)

apache වල ඇති ප්‍රධානම build tool දෙක තමා Ant හා Maven  දෙකේ පොඩි  වෙනසක් තියෙනවා නමුත් මූලික වශයෙන් දෙකෙන්ම කෙරෙන්නේ එකම් වැඩේ
ANT ඉතා සරල java build tool එකක් Maven  කියන්නේ java base project management tool එකක්
Maven  වල ඇති ප්ලගින ,SVN පහසුකම ,multi- project builder හෙවත් maven reactor නිසා maven ජාවා ක්‍රමලේඛයන් අතර ඉතා ජනප්‍රියයි,ඉතින් ජාවා ක්‍රමලේඛයෙක් වෙන්න හිතාගෙන ඉන්නවානම් ANT වගේම maven ගැනත් ඉගෙන ගන්න නැත්නම් අර පරිප්පු නැති හෝටලේ වගේ වෙනවා :D

0 comments:

Post a Comment