4/24/10

50 තව ලිපි 4 යි ....!!

මගෙ මුලු පෝස්ට් ගාන 50 වෙන් තව ලිපි 4 ඕනෙ .....
මේක ඔට්ටුද දන් නෑ නේ :D
පැය 24 හිටියනම් අනිවා 100 පන්නනවා :D

5 comments:

හෙළයා said...

ඉක්මණට 50 ගහමු

Confiuzd ප්‍රෝග්‍රැමර් said...

නොවැටී හිටියොත් 50 ගහනවා :D

ළමයා said...

එළ එළ ඔහොම යාං................

Anonymous said...

එල එල ඔහොම යන්

Anonymous said...

common මල්ලියා common>>>

Post a Comment